Solární systémy TOPSOLAR

Systém TOP SOLAR ...


K.T.O. International je dodavatel kompletního systému solárního vytápění TOP SOLAR. Srdcem celého systému jsou mimořádně kvalitní deskové a vakuové kolektory s vysoce selektivními povrchy, které jsou určeny k celoroční absorpci přímého a difúzního slunečního záření.
Sluneční energie jako zdroj tepla ...

nevyčerpatelný zdroj energie. Na 1m2 zemského povrchu dopadne v průměru 1100kWh sluneční energie ročně. Každá kWh získaná ze slunečního záření zamezí vzniku škodlivin, vznikajících spalováním fosilních paliv.
Využití solárních
systémů ...


systémy TOP SOLAR můžete využít k přípravě teplé užitkové vody. TOP SOLAR systém pokryje až 70% roční spotřeby energie. Dále je možné pomocí systému TOP SOLAR přitápět v ústředním topení a v neposlední řadě ohřívat vodu v bazénu.

TOPSOLAR v programu Nová zelená úsporám 2013!

K.T.O. International s.r.o. má ze strany SFŽP schválené a v programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám (www.nzu2013.cz) zaregistrované solární ploché a vakuové kolektory TOPSOLAR SOL110, SOL115 a SOL 170 pro přípravu teplé vody a podporu vytápění. V seznamu schválených výrobků jsou vedeny pod registračním kódem SVT 2329, SVT 2334, SVT 1679 a SVT 1680.